• Perskaityti Tūkstantmečio mokyklų programą (toliau – TŪM) programą. Sudaryti stabilią TŪM įgyvendinimo savivaldybėje komandą (toliau – Komandą), galinčią visą pažangos plano (toliau – Planas) ruošimo laikotarpį dirbti, dalyvauti TŪM renginiuose, kurioje kiekvieną sritį atstovautų konkrečios srities kompetencijų turintis žmogus. Atlikti savivaldybės švietimo būklės analizę, rekomenduojama SWOT (SSGG): • naudoti pirminius duomenų šaltinius (mokinių pasiekimai VBE, PUPP ir kt.; išorinio vertinimo duomenys; mokyklų įsivertinimas; analizės apie mokyklų materialinę bazę, pedagogų ir vadovų kvalifikaciją ir kaitą; ir kt.); • įsivertinti savivaldybės švietimo situaciją 4 veiklos srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, STEAM ugdymas, kultūrinis ugdymas; • naudoti duomenis, esančius ŠVIS sistemoje.
  • Įvardyti savivaldybės švietimo problematiką: • įvardinti, ką būtų galima išspręsti per 4 TŪM programos mokyklų veiklos tobulinimo sritis; • apgalvoti, kurios savivaldybės mokyklos tikslingai dalyvaus TŪM programoje (mokyklų atranka, kriterijai), užtikrinant konkrečių mokyklų tinklaveikos galimybę. Įsitikinti, kad savivaldybės suformuluoti tikslai kyla iš įvardintos problematikos, yra konkretūs ir aiškiai suprantami.
  • rjkdhgsjkng
  • ngskjngsjkeng
  • kgnaslkgn

Perskaityti Tūkstantmečio mokyklų programą (toliau – TŪM) programą.
Sudaryti stabilią TŪM įgyvendinimo savivaldybėje komandą (toliau – Komandą), galinčią visą pažangos plano (toliau – Planas) ruošimo laikotarpį dirbti, dalyvauti TŪM renginiuose, kurioje kiekvieną sritį atstovautų konkrečios srities kompetencijų turintis žmogus.
Atlikti savivaldybės švietimo būklės analizę, rekomenduojama SWOT (SSGG):
• naudoti pirminius duomenų šaltinius (mokinių pasiekimai VBE, PUPP ir kt.; išorinio vertinimo duomenys; mokyklų įsivertinimas; analizės apie mokyklų materialinę bazę, pedagogų ir vadovų kvalifikaciją ir kaitą; ir kt.);
• įsivertinti savivaldybės švietimo situaciją 4 veiklos srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, STEAM ugdymas, kultūrinis ugdymas;
• naudoti duomenis, esančius ŠVIS sistemoje.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.