Mokyklų veiklos tobulinimo sritys​

Įtraukusis ugdymas​

2022-06-28 renginio įrašas

Universalus dizainas švietime

2022-06-28 vyko Tūkstantmečio mokyklų akademijos organizuota nuotolinė įtraukiojo ugdymo konsultacija apie Universalų dizainą švietime (angl. UDL).

Konsultacijos dalyviai buvo supažindinti su universalaus dizaino švietime (toliau – UDŠ) principais.

UDŠ – vienas iš įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo metodų. Universalus dizainas, prieinamumas ir individualus pritaikymas yra lygiagrečiai reikalingi įtraukiojo ugdymo principų diegimo veiksmai.

Konsultacijos turinys:
– Universalus dizainas – dėmesys žmogui. Esminiai dizaino principai | Marius Pranas Šaliamoras, architektas, Vilniaus dailės akademijos profesorius ir Vilniaus fakulteto dekanas (pranešimo skaidrės).
– Universalus dizainas švietime: sėkminga mokykla kiekvienam. Sistemos ir principų apžvalga | Alvyra Galkienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė.
– Universalus dizainas švietime, pradinukų pamokose. Praktiniai pavyzdžiai | Rasa Juodvalkienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos Žiburio skyriaus pradinių klasių mokytoja (pranešimo skaidrės).

Įtraukusis ugdymas – horizontalioji TŪM mokyklų veiklos tobulinimo sritis. Pagrindinis tikslas, jog visos mokyklos būtų atviros, o sėkmę mokantis galėtų patirti kiekvienas, nepaisant socialinių, kultūrinių, religinių įsitikinimų ar turimos negalios bei dėl to kylančių individualių poreikių. „Tūkstantmečio mokyklų“ programa įgyvendinama pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimui planuojama skirti/skirta 210 mln. eurų priemonės „NextGenerationEU“ lėšų. Ši programa yra dalis bendrų Europos Sąjungos pastangų, kuriomis siekiama ne tik atkurti Europos ekonomiką po pandemijos, bet ir ją pertvarkyti ateities kartoms – į žalesnę, skaitmeniškesnę, sveikesnę ir įtraukesnę.

2022-06-10 renginio įrašas

Įtraukusis ugdymas​

2022-06-10 vyko nuotolinė konsultacija, skirta gilinti žinias įtraukiojo ugdymo srityje. Konsultacijos metu buvo skiriamas dėmesys barjerų, trukdančių dalyvauti kokybiškame ugdymo procese, prieinamumo didinimo priemonių pasirinkimo, bendradarbiavimo ir įtraukiojo švietimo strategijos kūrimo temoms. Konsultacijos turinys aktualus švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ pažangos planų rengėjams ir išplėstinėms darbo grupėms.

Pranešimus skaitė Lietuvos negalios organizacijų forumo nariai:

  • Ko reikia, kad mokiniai, turintys klausos sutrikimų, galėtų ugdytis su visais? Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų draugijos vadovas;
  • Intelekto negalia ir vaikai bendrajame ugdyme. Ramunė Lebedytė Undzėnienė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ asociacijos tarybos narė;
  • Vaikai, esantys autizmo spektre, ir įtraukusis ugdymas. Kristina Košel-Patil, Asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė ir Vaida Maziukienė, specialioji pedagogė;
  • Regos negalia ir įtraukusis ugdymas. Irma Jokštytė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos tarybos narė;
  • Fizinės aplinkos prieinamumo užtikrinimas. Ginta Žemaitaitytė, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektų koordinatorė.

Pristatymai zip archyve

Pranešimai ir kiti resursai: nuoroda

Įtraukusis ugdymas – tai horizontalioji TŪM mokyklų veiklos tobulinimo sritis. Pagrindinis tikslas, jog visos mokyklos būtų atviros, o sėkmę mokantis galėtų patirti kiekvienas, nepaisant socialinių, kultūrinių, religinių įsitikinimų ar turimos negalios bei dėl to kylančių individualių poreikių. Norint įgyvendinti įtraukiojo ugdymo tikslus reikalinga įsivertinti skirtingus barjerus, trukdančius dalyvauti kokybiškame ugdymo procese (tiek fizinius, tiek socialinius) bei užtikrinti skirtingų poreikių, atsirandančių dėl turimos sensorinės, intelekto, regos, klausos, fizinės ar kt. negalios ar reikmės, užtikrinimą.

Dėkojame visiems pranešėjams ir aktyviems dalyviams.

Veiklos tobulinimo srities pristatymo skaidrės

Įtraukusis ugdymas​