Dalinamės

Naudinga informacija

Leidiniai (Nauja!)

TUM rekomendacijų leidinys

Tūkstantmečio mokyklų programos komanda dalijasi išleistomis rekomendacijomis, įgalinančiomis švietimo lyderius įgyvendinti pokytį savivaldybėje ir mokyklose: TUM rekomendacijų leidinys (leidinyje yra interaktyvūs užrašų puslapiai).                                                                                                                                                                            

Universalaus dizaino mokymuisi gairės

Universalus dizainas mokymuisi (toliau tekste – UDM) yra viena iš įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo prieigų, kuri orientuota į visų besimokančiųjų poreikių užtikrinimą. Universalaus dizaino mokymuisi gairės yra skirtos mokyklų vystymui įgyvendinant įtraukųjį ugdymą ir sudarant sąlygas visų mokinių sėkmingam mokymuisi. Leidinyje apžvelgiama, kaip formuoti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų (-čių) ir vadov(i)ų UDM prieigos taikymo švietime kompetencijas. Tekste pateikiama konkrečių pavyzdžių iš ugdymo(si) proceso, būdų barjerams panaikinti, praktinių klausimų įsivertinimui ir refleksijai. 

Leidinys: Universalaus dizaino mokymuisi gaires

Siekdama sklandaus pažangos plano rengimo proceso Tūkstantmečio mokyklų programos komanda dalijasi sukurta atmintine, skirta apžvelgti aktualiausią informaciją. Pažangos plano atmintinę rasite čia.

TŪM veiklų planavimo gidas (kaip pildyti 5 ir 6 pažangos plano lenteles)

Siekdama sklandaus pažangos plano veiklų planavimo proceso Tūkstantmečio mokyklų programos komanda dalijasi gidu, skirtu padėti užpildyti 5 ir 6 pažangos plano lenteles. Veiklų planavimo gidą rasite: PP lentelių pildymo gidas 

Renginiai ir pristatymai

Tūkstantmečio mokyklų programos komanda dalijasi organizuotų renginių įrašais, kviesdama sekti ugdymo tendencijas lyderystės veikiant, įtraukiojo ugdymo, kultūrinio ugdymo, STEAM ugdymo srityse. Renginių pristatymus rasite čia.

Projekto schema ir savivaldybių sąrašas

Tūkstantmečio mokyklų komanda dalinasi projekto schema. Joje rasite I-ojo ir II-ojo srauto savivaldybių sąrašus, I-ojo srauto mokyklų sąrašą bei preliminarius laukiamus programos rezultatus – programos rodiklius. Projekto schema rasite čia