Renginiai ir pristatymai

2023-01-26

Nuotolinis Renginys | Kultūrinio ugdymo bendradarbiavimo galimybės: judesio menų praktikos

Apie renginį – renginio tikslas – menų bei bendrųjų ugdymo dalykų mokytojams ir specialistams pristatyti įvairias judesio praktikas bei metodikas ir jų integravimo į formalųjį ugdymą galimybes. Renginys skirtas TŪM pažangos plano rengėjams, mokytojams bei švietimo lauko darbuotojams.
Pranešimus ir dirbtuves vedę kūrėjai dirba įtraukiai su įvairių poreikių vaikais, tad renginys labai vertingas ir švietimo pagalbos specialistams.

2022-12-06

Nuotolinis Renginys | Susitikimas su savivaldybėmis

Apie renginį –nuotolinis renginys, skirtas aptarti tolesnį darbą su savivaldybėmis rengiant TŪM pažangos planus. Renginyje didžiausią dėmesį skyrėme keturioms veiklų sritims ir galimoms veikloms programoje (3,5,6 lentelių pildymui) bei tolesnio darbo aptarimui.

2022-06-28

Nuotolinis Renginys | Universalus Dizainas

Tūkstantmečio mokyklų akademijos organizuota nuotolinė įtraukiojo ugdymo konsultacija apie Universalų dizainą švietime.
Renginio programą galite rasti čia.
 
Apie renginį – dalyviai buvo supažindinti su universalaus dizaino švietime (toliau – UDŠ) principais. UDŠ – vienas iš įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo metodų. Universalus dizainas, prieinamumas ir individualus pritaikymas yra lygiagrečiai reikalingi įtraukiojo ugdymo principų diegimo veiksmai.
Įtraukusis ugdymas – horizontalioji TŪM mokyklų veiklos tobulinimo sritis. Pagrindinis tikslas, jog visos mokyklos būtų atviros, o sėkmę mokantis galėtų patirti kiekvienas, nepaisant socialinių, kultūrinių, religinių įsitikinimų ar turimos negalios bei dėl to kylančių individualių poreikių.
 
2022-06-10

Nuotolinis Renginys | Įtraukusis ugdymas

Apie renginį – nuotolinė konsultacija, skirta gilinti žinias įtraukiojo ugdymo srityje. Konsultacijos metu buvo skiriamas dėmesys barjerų, trukdančių dalyvauti kokybiškame ugdymo procese, bei prieinamumo didinimo priemonių pasirinkimo temoms. Konsultacijos turinys aktualus švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ pažangos planų rengėjams ir išplėstinėms darbo grupėms. 

Įtraukusis ugdymas – tai horizontalioji TŪM mokyklų veiklos tobulinimo sritis. Pagrindinis tikslas, jog visos mokyklos būtų atviros, o sėkmę mokantis galėtų patirti kiekvienas, nepaisant socialinių, kultūrinių, religinių įsitikinimų ar turimos negalios bei dėl to kylančių individualių poreikių. Norint pasiekti įtraukties ugdyme tikslą reikia įsivertinti skirtingus barjerus, trukdančius dalyvauti kokybiškame ugdymo procese (tiek fizinius, tiek socialinius) bei užtikrinti skirtingų poreikių, atsirandančių dėl turimos sensorinės, intelekto, regos, klausos, fizinės ar kt. negalios ar reikmės, užtikrinimą.

2022-05-26

Nuotolinis Renginys | Kultūrinio ugdymo bendradarbiavimo galimybės

Apie renginį – renginys „Kultūrinio ugdymo bendradarbiavimo galimybės švietimo pažangos programoje „Tūkstantmečio mokyklos“, kurio tikslas – padėti menų bei bendrųjų ugdymo dalykų mokytojams bei specialistams užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kultūros įstaigomis ir kultūros entuziastais, vizualiųjų menų pagrindu veikiančiais visoje Lietuvoje.