Pažangos programa

Tūkstantmečio mokyklos

Kiekvienas Lietuvos vaikas turi galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje.

Naujienos (1)

Paskelbta TŪM investicinių projektų
DUK – daugiau…

Paskelbtas TŪM priežiūros komiteto posėdžio
protokolas daugiau…

Tūkstantmečio mokyklų koncepcija

Programos tikslas

Mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir
kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje.

Programos vizija

Kiekvienas Lietuvos vaikas turi galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje. Nuoseklus, palaipsninis visų mokyklų atnaujinimas.

Kuo remiasi programa?

Pagrindiniai principai

Individualus dėmesys

Sprendimai konkrečioms savivaldybėms, jau veikiančioms mokykloms stiprinti

Bendradarbiavimas

Skatinamas savivaldybių bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant bendrus švietimo pažangos planus

Tinklaveika

Skatinamas mokyklų jungimasis į tinklus, kuriant naujus mokyklų tarpusavio ryšius. Programoje sukurti intelektiniai ir infrastruktūriniai resursai prieinami ir kitų mokyklų mokiniams bei mokytojams

Mokyklų veiklos tobulinimo sritys

Įtraukusis ugdymas
Lyderystė
Kultūrinis ugdymas
STEAM ugdymas

Prieinama pagalba

Visos programos metu savivaldybes konsultuos Tūkstantmečio mokyklų akademija

Mokyklų veiklos tobulinimo sritys

Įtraukusis ugdymas

Stiprinimas įgyvendinant veiklas nukreiptas į mokyklos bendruomenės nuostatų savo veiklą grįsti universalaus dizaino principais stiprinimą, kompetencijų mokyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus auginimą, komandinio švietimo pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų ir mokytojų veiklą užtikrinant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kokybišką ugdymą, tinkamos ir saugios ugdymo(si) aplinkos jiems sukūrimą. Daugiau..

Lyderystė

Tobulinama įgyvendinant veiklas, nukreiptas į mokyklos vadovo ir mokytojų asmeninio pasitikėjimo ir įsitraukimo į mokyklos gyvenimą stiprinimą, mokyklos bendruomenės telkimą ir įgalinimą veikti kartu dėl kiekvieno mokinio sėkmės, į pozityvių mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ir mokyklos mikroklimato kūrimą, užtikrinančių saugią fizinę ir emocinę mokymo(si) aplinką kiekvienam. Daugiau..

Kultūrinis ugdymas

Stiprinamas įgyvendinant veiklas, kai kultūra ar menas (ar menininkai, kūrėjai) yra pasitelkiami ugdymo ar su ugdymu susijusioms problemoms spręsti.  Kultūrinio ugdymo metu mokiniams ir mokytojams gali būti suteikiamos įvairios kompetencijos. Daugiau..

STEAM ugdymas

Stiprinamas įgyvendinant integruotas įvairių mokomųjų dalykų (gamtos mokslų, technologijų, kt.) veiklas, taikant inžinerinius bei meninius elementus ir grindžiant matematiniu mąstymu. STEAM ugdymo veiklos įgalina kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, praktinį pritaikymą ir į proaktyvių iššūkių sprendimą kreipiantį gebėjimų ugdymą. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Daugiau..

Welcome

Apie mus

Ipsum nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet vulputate cursus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet aenean lorem sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat.

Kas paruošė programą Tūkstantmečio mokyklos?

Programa rengiama bendradarbiaujant su švietimo ir vadybos ekspertais