x

STEAM ugdymas

STEAM ugdymo srityje sąveikauja gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų (kūrybinių veiklų) ir matematikos mokslų elementai.   Šio metodo tikslas – įgyvendinant bendrųjų programų ugdymo turinį, pagyvinti ir aktualizuoti ugdymo procesą, suteikti galimybę patirti ir kurti.  

STEAM ugdymas – tyrinėjantis, interaktyvus, tarpdiscipliniškas, aktualus, dialogiškas, ugdantis gebėjimą spręsti realias gyvenimiškas problemas. 

Sėkmingo STEAM ugdymo požymiai: 

  • ugdymo turinio ir jo kokybės valdymas;
  • STEAM ugdymo aplinka;
  • aktyvus bendradarbiavimas ir tinklaveika.

______________________________________________________________________________________________________

STEAM ugdymas – integruotų įvairių mokomųjų dalykų (gamtos mokslų, technologijų ir kt.) turinio įgyvendinimas, taikant inžinerinius bei meninius elementus ir grindžiant matematiniu mąstymu. 

Sėkmingo STEAM ugdymo požymiai: 

  1. ugdymo turinio ir jo kokybės valdymas: bendruomenės patvirtintas STEAM ugdymo įgyvendinimo planas įtraukiamas į mokyklos ugdymo planą, jame numatytoms veikloms užtikrinti paskiriamas STEAM koordinatorius; vykdomas STEAM kompetencijų tobulinimas ir jo rezultatų stebėsena;
  2. STEAM ugdymo aplinka: mokykloje sukuriama (atnaujinama) bent viena šiuolaikiška specializuota STEAM erdvė (laboratorija), skirta praktinėms formaliojo ir neformaliojo švietimo veikloms ir ji įveiklinama. Ne mažiau nei 10 proc. praktinių veiklų vykdomos pasitelkiant partnerius ir (ar) jų infrastruktūrą;
  3. aktyvus bendradarbiavimas ir tinklaveika: lankstaus tvarkaraščio, ugdymo formų, jungiančių temų ir aplinkų taikymu paremtas tarpdalykinis bendradarbiavimas mokykloje; tikslingai sąveikaujama su kitomis mokyklomis; įgyvendinama tinklaveika su mokslo, kultūros įstaigomis, verslo ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei STEAM centrais; inicijuojami bei įgyvendinami tiksliniai projektai.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tinklalaidės STEAM ugdymo temomis: „Mokiniai – mokslininkai ir verslininkai. Kuo čia dėtas STEAM?“

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STEAM ugdymo renginiai

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!