x

Koordinatoriams

Sėkmingam savivaldybės pažangos plane numatytų veiklų įgyvendinimui reikalingas ne tik veiklų organizavimas, koordinavimas, bet ir jų stebėsena. Srities koordinatorius (-ė) reikalingas (-a) tam, kad vykdytų šias funkcijas, būtų svarbus (-i) mokytojų ir mokyklos administracijos padėjėjas (-a) bei srities agentas (-ė), ir kiekviena plane numatyta srities veikla vyktų sklandžiai bei efektyviai. Idealiu atveju, projektui pasibaigus srities koordinatorius (-ė) ir toliau tęs savo darbą, taikydamas (-a) projekto metu įgytas žinias bei kompetencijas tolimesniam srities stiprinimui mokykloje ir savivaldybėje.  

Koordinatoriaus (-ės) veiklos gali būti skirstomos į du tipus:  

  1. projekto komponento (mokyklų veiklos tobulinimo srities) vadyba  
  1. darbas sričių turinio kokybės gerinimo bei veiklų įvairovės didinimo klausimais. 

Toliau išvardyti bendri bruožai, tinkami visų keturių sričių koordinatoriams (-ėms), rekomenacijų leidinio prieduose (Priedas nr. 3) galima rasti išsamius pareigybių aprašus, skirtus kiekvienos srities koordinatoriui (-ei). Bendros rekomendacijos srities koordinatoriaus (-ės) darbui: 

  • Srities koordinatorius (-ė) – ne veiklų įgyvendintojas (-a), o srities vizionierius (-ė), veiklų iniciatorius (-ė), konsultantas (-ė) ir kokybės prižiūrėtojas (-a).  
  • Ypač svarbu koordinatoriui (-ei) sudaryti sąlygas nuolat tobulėti savo srityje.  
  • Įvertinus savivaldybės mokyklų skaičių, numatytų srities veiklų apimtis, reikalinga įvertinti, kiek srities koordinatorių reikės efektyviam programos įgyvendinimui bei stebėsenai užtikrinti.  
  • Svarbus koordinatoriaus (-ės) noras kurti rūpestingus ir dėmesingus santykius, rodančius pagarbą ir pagalbą visai mokyklos bendruomenei. 
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!