x

Kultūrinis ugdymas

Kultūrinis ugdymas – tai mokymo pažangos skatinimas, bendradarbiaujant su menininkais, kūrėjais, kultūros ir meno institucijomis. Kultūriniame ugdyme dėmesys skiriamas pirmiausia mokytojų kompetencijų kultūrinio ugdymo srityje stiprinimui, vaikų meninių kompetencijų lavinimui, kultūros ir meno istorijos  žinių plėtotei, profesionalaus meno patyrimui. Mokykloje taikomi kūrybiški metodai bet kurio dalyko pamokoje didina mokinio ir mokytojo įsitraukimą. Taip stiprėja motyvacija mokytis ir ugdomas kūrybinis mąstymasneatsiejamas šiuolaikinių kompetencijų pamatas. 

Sėkmingo kultūrinio ugdymo požymiai: 

  • veiklų ilgalaikiškumas ir tvarumas;
  • organizacijų (kūrėjų ir menininkų) profesionalumas;
  • veiklų aktualumas ir bendruomenės įgalinimas.

______________________________________________________________________________________________________

Kultūrinis ugdymas – veiklos, kurių metu pasitelkiama kultūra, menas ar (ir) menininkai; bendradarbiaujama su menininkais, kūrėjais, kultūros ir meno institucijomis; kūrėjai pasitelkiami mokyklos bendruomenės ir asmenybės ūgčiai bei mokymo(si) pažangai. Kultūrinis ugdymas gali vykti bent trimis vienas kitą papildančiais būdais: saviraiška, žinių ir gebėjimų įgijimu, dalyvavimu. 

Sėkmingo kultūrinio ugdymo požymiai: 

  1. veiklų ilgalaikiškumas ir tvarumas: įgyvendinamos veiklos trunka ne trumpiau kaip 3 mėnesius ir ne mažiau kaip 60 kontaktinių valandų; veiklomis sustiprinamos mokytojų ir mokinių kompetencijos, kuriamos ir (ar) stiprinamos kultūrinio ugdymo tradicijos;
  2. organizacijų (kūrėjų ir menininkų) profesionalumas: su mokytojais ir mokiniais dirba savo sričių profesionalai;
  3. veiklų aktualumas ir bendruomenės įgalinimas: veiklos turi būti šiuolaikiškos ir aktualios, padedančios mokyklos bendruomenei tobulinti pasirinktus veiklos aspektus; bendrų veiklų metu atrandami nauji ugdymo būdai, reflektuojama, vertinamas esamų ir naujų veiklų prasmingumas.
  4. veiklos vykdomos kompleksiškai, derinant visus tris vienas kitą papildančius būdus: saviraišką, žinių ir gebėjimų įgijimą, dalyvavimą.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tinklalaidės kultūrinio ugdymo temomis: „Postūmis. Dialogai švietimo pažangai“

Informacija ruošiama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!