x
 

Bendras programos biudžetas: 210 mln. EUR + pvm.
Dalyvauja savivaldybių: 58
Dalyvauja mokymo įstaigų: 270 mokyklų

Susipažinkite su programa
Švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. Šia programa siekiame, kad kiekvienas Lietuvos vaikas turėtų galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje. TŪM programą sudaro mokyklų tobulinimo sritys, kurios aktyviai sąveikauja viso projekto eigoje: lyderystė veikiant, kultūrinis ugdymas, įtraukusis ugdymas, STEAM ugdymas bei tinklaveika.
Plačiau
Renginiai
 

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus ir vadovus, švietimo pagalbos specialistus, TŪM įtraukties ir kultūrinio ugdymo sričių koordinatorius bei mokyklų bendruomenių atstovus į renginį, skirtą kultūros ir įtraukties sąveikoms mokykloje. Renginys atviras visiems, o ypač kviečiame prisijungti „Tūkstantmečio mokyklos“ programos dalyvius.

Renginyje dalinsimės gerosiomis praktikomis, kaip kultūrinio ugdymo veiklas galima padaryti įtraukesnėmis ir kaip įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui galima pasitelkti kultūrines ir menines praktikas. Renginys vyks tik gyvai.  Renginio įrašas bus prieinamas po renginio Tūkstantmečio mokyklų programa – YouTube

 

Švietimo skyrių vadovai, mokyklų vadovai, pavaduotojai, mokytojų metodinių grupių vadovai bei švietimo pažangos planų rengėjai rinkosi į Kauno BLC verslo lyderių centrą, kuriame išgirdo ne tik gausybę vertingų pranešimų, bet galėjo ir praktiškai išbandyti lyderystės metodus organizuotose dirbtuvėse.

 

Į renginį buvo kviečiami mokytojai, švietimo pagalbos specialistai(-ės), mokyklų vadovai(-ės), švietimo ir įtraukties politikos formuotojai nacionaliniu ir savivaldybių mastu, taip pat švietimo ir negalios nevyriausybinių organizacijų atstovai(-ės).  Šis švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ įtraukiojo ugdymo srities renginys buvo skirtas Universalaus dizaino mokymuisi (UDM) gairių leidinio pristatymui.  UDM gairės parengtos įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos programą. Leidinys skirtas bendrojo ugdymo mokyklų vystymui įgyvendinat įtraukųjį ugdymą ir suda­rant sąlygas visų mokinių sėkmingam mokymuisi. Leidinyje apžvelgiama, kaip formuoti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų(-čių) ir vadov(i)ų UDM prieigos taikymo švietime kom­petencijas.

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!