x
  • Pradžia
  • Nuotolinė konsultacija | Įtraukusis ugdymas birželio 10 dieną

Nuotolinė konsultacija | Įtraukusis ugdymas birželio 10 dieną

2022 birželio 02 d.

Laba diena,
Kviečiame pažangos planų rengėjus ir išplėstines darbo grupes dalyvauti nuotolinėje konsultacijoje, skirtoje gilinti žinias įtraukiojo ugdymo srityje.

Konsultacija vyks 2022 m. birželio 10 d. 08:30-12:00 val. (renginio programa)

Renginio nuoroda: https://liedm.zoom.us/j/81740749034

Konsultacijos metu bus skiriamas dėmesys barjerų, trukdančių dalyvauti kokybiškame ugdymo procese, bei prieinamumo didinimo priemonių pasirinkimo temoms. Po renginio dalyviai gebės efektyviau vertinti dabartinę įtraukiojo ugdymo situaciją savo savivaldybėje, identifikuoti problemines sritis ir planuoti jų sprendimo būdus, patobulins gebėjimą atpažinti ir atliepti skirtingus poreikius.

Įtraukusis ugdymas – tai horizontalioji TŪM mokyklų veiklos tobulinimo sritis. Pagrindinis tikslas, jog visos mokyklos būtų atviros, o sėkmę mokantis galėtų patirti kiekvienas, nepaisant socialinių, kultūrinių, religinių įsitikinimų ar turimos negalios bei dėl to kylančių individualių poreikių. Norint pasiekti įtraukties ugdyme tikslą reikia įsivertinti skirtingus barjerus, trukdančius dalyvauti kokybiškame ugdymo procese (tiek fizinius, tiek socialinius) bei užtikrinti skirtingų poreikių, atsirandančių dėl turimos sensorinės, intelekto, regos, klausos, fizinės ar kt. negalios ar reikmės, užtikrinimą.

Jei turite klausimų, maloniai prašome kreiptis į Karoliną Zakarauskaitę, tel. Nr. 8 639 20 587 arba el. p. karolina.zakarauskaite@esf.lt.

TŪM akademijos komanda