x
  • Pradžia
  • Startavo projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Startavo projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

2023 birželio 13 d.

Gegužę pradėtas vykdyti projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris yra tęstinė programos „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) dalis.

Projektas vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Šio projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis TŪM programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Pirmojo srauto savivaldybės ir mokyklos įgyvendina numatytas veiklas: stiprina mokytojų ir mokyklų vadovų kompetencijas, įgyvendina ugdymo veiklas mokiniams, atnaujina ir kuria naują mokyklų infrastruktūrą, taip tobulindama mokyklų veiklą keturiose srityse: STEAM ugdymo, kultūrinio ugdymo, lyderystės veikiant ir įtraukiojo ugdymo.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas.