x
  • Pradžia
  • „Tūkstantmečio mokyklos“: savivaldybes pasiekė pirmoji milijoninė injekcija ambicingų planų įgyvendinimui

„Tūkstantmečio mokyklos“: savivaldybes pasiekė pirmoji milijoninė injekcija ambicingų planų įgyvendinimui

2023 birželio 29 d.

26 milijonai eurų – tokia suma jau pasiekė Lietuvos savivaldybes, dalyvaujančias pirmajame pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) sraute. Tai yra pirmasis avansas, skirtas įgyvendinti savivaldybių pažangos planuose numatytas veiklas. Jis buvo pervestas po to, kai visos 22 pirmojo srauto savivaldybės pasirašė jungtinės veiklos sutartis. Tuo tarpu 36-ių antrojo srauto savivaldybių planai birželio viduryje buvo patvirtinti programos priežiūros komitete ir jos jau rudenį paseks pirmojo srauto savivaldybių pavyzdžiu.

„Labai džiugu, jog po ilgo ir kruopštaus darbo visoms programoje panorusioms dalyvauti savivaldybėms uždegta žalia šviesa. Tai reiškia, kad šiuo metu, jau gavusios pirmuosius avansinius mokėjimus, veiklas įgyvendinti pradeda visos pirmojo srauto savivaldybės, o likusios 36-ios jungtinės veiklos sutartis pasirašys rudenį. Pagal šias sutartis, savivaldybė įsipareigoja įvykdyti jų pažangos plane suplanuotas veiklas ir pasiekti užsibrėžtus rodiklius“, – sako TŪM programos vadovė Judita Šarpienė.

Pirmieji avansai, savivaldybes pasiekę šią savaitę, yra skirti artimiausio pusmečio veikloms. Avansas savivaldybei gali siekti, bet negali viršyti 30 proc. viso pažangos plano biudžeto. Bendra avansų suma – 26 040 390,57 eurų.

„TŪM programa įgauna pagreitį ir jau rudenį galėsime pamatyti pirmuosius pokyčius pirmojo srauto savivaldybėse. Darbą savivaldybėse pradeda TŪM sričių koordinatoriai, jau visai netrukus prasidės įvairūs infrastruktūros pokyčiai, reikiamų priemonių įsigijimas, o rudenį, tęsiant pradėtus darbus, prie to prisidės ir įvairūs mokymai, stažuotės mokytojams ir ugdymo veiklos mokiniams. Džiugu matyti, kad savivaldybės darbus pradeda strategiškai, atsižvelgdami į tai, ko labiausiai reikės naujųjų mokslo metų pradžiai“, – teigia J. Šarpienė, pabrėžusi, kad vadovaujantis TŪM programa savivaldybės privalo investuoti į ugdymo kokybės gerinimą per praktiką ir kvalifikacijos bei veiklų tobulinimą ir į mokyklų aplinkos atnaujinimą.

Iki naujųjų metų 22 savivaldybių mokyklose planuojama atnaujinti kabinetus, mokytojų kambarius, įkurti STEAM ugdymo laboratorijas, menų dirbtuves, liftus, sensorinius kambarius, įsigyti įvairių ugdymo priemonių, multifunkcinių baldų, skaitmeninės įrangos. Vasarą mokyklose daugiausia vyks infrastruktūros atnaujinimo darbai, įrangos ir priemonių pirkimai, o rudenį tiek mokinių, tiek mokytojų laukia ugdymo veiklos naujose aplinkose ir su mokyklų ugdymo partneriais, išvykos ir stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo mokymai bei kūrybinės dirbtuvės. Taip pat nuo rudens darbą mokyklose pradės visų keturių sričių (lyderystės veikiant, įtraukiojo, kultūrinio ir STEAM ugdymo) koordinatoriai.

Į praėjusiais metais paskelbtą kvietimą dalyvauti TŪM programoje atsakė daugiau nei pusšimtis savivaldybių. Sulaukus tokio didelio aktyvumo ir norint užtikrinti kokybišką pasiregimą programos įgyvendinimui savivaldybėje, buvo nuspręsta formuoti du programos srautus: pradžioje startavo stipriau pasiruošusios savivaldybės, o antrajam srautui buvo duota šiek tiek daugiau laiko patobulinti savo planus su papildomomis konsultacijomis, TŪM ekspertų pagalba. Pirmajame sraute dalyvauja 22 savivaldybės, 8 iš jų rengė bendrus planus, antrajame sraute – 36 savivaldybės, 6 iš jų rengė bendrus planus, tad iš viso yra parengta ir patvirtinta 51 pažangos planas.

Projekto biudžetas – 210 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo lėšų ir ne daugiau kaip 44,1 mln. eurų iš valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti. Konkreti parama savivaldybei priklauso nuo mokinių skaičiaus savivaldybėje ir jos pažangos plano vertės: ji svyruoja nuo 500 tūkst. Eur iki 43 mln. Eur per visą projekto laikotarpį iki 2026-ųjų. Iš viso pirmojo srauto savivaldybių pažangos planams įgyvendinti skirta 109 592 639,90 Eur, antrojo srauto planams planuojama skirti 99 500 000 Eur + PVM.

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA), kaip projekto vykdytoja, bus atsakinga už TŪM projekto sutarties vykdymą, vadovaujantis ES ir LR teisės aktais. Atsižvelgiant į tai, ESFA turės užtikrinti ne tik savo, bet ir partnerių veiklų tinkamą vykdymą, rodiklių pasiekimą, išlaidų patyrimą bei atsiskaityti administruojančiai institucijai – CPVA.

Pagrindinis šios programos tikslas yra sumažinti mokinių pasiekimų ir ugdymo(si) kokybės skirtumus tarp skirtingų mokyklų savivaldybėse ir skirtingų savivaldybių. To siekiama investuojant į veiklas, kurios gali padėti švietimo bendruomenei įgyvendinti atnaujintų ugdymo programų turinį, sustiprinti žinias ir įgūdžius, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, stiprinant vadovų ir mokytojų lyderystės kompetencijas, skiriant papildomą dėmesį kultūriniam ir STEAM ugdymui mokyklose. Visa tai yra daroma vadovaujantis savivaldybės mokyklų tinklaveikos principu – skatinant dalintis ir bendradarbiauti, o ne konkuruoti tarpusavyje.

Programos rodikliai bus stebimi kasmet, tačiau dvi svarbiausios programos pasiektų rezultatų vertinimo datos yra 2025-ieji ir 2030 metai, kai bus fiksuojami atitinkamai tarpiniai ir galutiniai programos rodikliai bei jų pasiekimas.