x
  • Pradžia
  • „Tūkstantmečio mokyklų“ programa rudenį pasitinka pradėdama įgyvendinti ambicingus planus

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa rudenį pasitinka pradėdama įgyvendinti ambicingus planus

2023 rugpjūčio 31 d.

Rugsėjo 1-oji – svarbi diena ne tik mokiniams ir mokytojams, bet ir daugybei švietimo lauko darbuotojų bei čia vykdomų programų. Viena jų – švietimo pažangos programa „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM), kuri įgauna vis didesnį pagreitį.

„Sveikindama mokytojus, švietimo darbuotojus ir moksleivius su naujų mokslo metų pradžia, noriu pasidžiaugti, kad TŪM programos veiklos sėkmingai prasideda pirmojo srauto savivaldybių mokyklose. Dar vasaros pradžioje vykdyti veikloms 26 milijonų eurų avansą gavo 22 pirmojo srauto savivaldybės. Nors vasara – atostogų metas, bet šios savivaldybės nesnaudė ir jau pradėjo įgyvendinti savo pažangos planus, o iki Kalėdų, tikimės, tą galės padaryti ir antrojo srauto savivaldybės“, – sako TŪM programos vadovė Judita Šarpienė.

Vasarą darbą pirmojo srauto savivaldybėse pradėjo visų keturių sričių (lyderystės veikiant, įtraukiojo, kultūrinio ir STEAM ugdymo) koordinatoriai, prasidėjo įvairūs infrastruktūros pokyčiai, reikiamų priemonių ir įrangos įsigijimas. Jau netrukusprie to prisidės ir „minkštosios“ veiklos – tiek mokinių, tiek mokytojų laukia ugdymo veiklos naujose aplinkose ir su mokyklų ugdymo partneriais, išvykos ir stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo mokymai bei kūrybinės dirbtuvės.

„Savivaldybės darbus pradėjo strategiškai, atsižvelgdami į tai, ko labiausiai reikia naujųjų mokslo metų pradžiai. Ir, nors didžioji dalis savivaldybių didžiausią dėmesį skyrė infrastruktūrai, vasarą vyko ir įvairių kitų įdomių bei prasmingų veiklų“, – teigia J. Šarpienė.

Kaip vieną jų, TŪM programos vadovė nurodė praėjusią savaitę Prienų rajono savivaldybės organizuotą švietimo bendruomenės pikniką, kurį šiais metais globojo TŪM programa – čia visi galėjo pasisemti puikių emocijų ir energijos naujiems mokslo metams. Kitas pavyzdys – dar pavasario pabaigoje Panevėžyje vykęs lyderystės veikiant srities renginys, kuriame buvo dalijamasi gerosiomis patirtimis tarp skirtingų mokyklų, skaitomi pranešimai, organizuotos diskusijos. Taip pat rugpjūčio pabaigoje vyko LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuota konferencija „Švietimas šalyje ir regionuose. Švietimo teisingumas“, kur daug dėmesio skirta TŪM programai, jos kompleksiškumui ir laukiamiems rezultatams. Programa įvardinta kaip šios Vyriausybės prioritetas, o ministras Gintautas Jakštas ją pavadino visokeriopa mokyklų modernizavimo programa – tiek fizine, tiek nuostatų prasme.

Nors ruduo tik prasideda, TŪM komandos ekspertės jau pradėjo vykdyti ir gyvas konsultacijas – vasaros pabaigoje viešėjo Druskininkų savivaldybėje ir su jų bei Lazdijų rajono savivaldybės komandomis aptarė šiuo metu rūpimus klausimas. Tokios konsultacijos bus teikiamos visą projekto vykdymo laikotarpį iki 2026-ųjų.

„Jau dabar galime matyti pirmuosius savivaldybių darbo rezultatus. Kadangi daugelis jų turi ambicingus planus ir nestokoja entuziazmo, tikiu, kad jau iki metų pabaigos galėsime džiaugtis matomais bei jaučiamais pokyčiais TŪM savivaldybėse. Per šį laikotarpį mokyklose planuojama atnaujinti kabinetus, mokytojų kambarius, įkurti STEAM ugdymo laboratorijas, menų dirbtuves, liftus, sensorinius kambarius, įsigyti įvairių ugdymo priemonių, multifunkcinių baldų, skaitmeninės įrangos. Ne mažiau svarbios ir mokytojams bei mokiniams skirtos veiklos bei edukacijos“, – sako J. Šarpienė.

Į praėjusiais metais paskelbtą kvietimą dalyvauti TŪM programoje atsakė daugiau nei pusšimtis savivaldybių. Sulaukus tokio didelio aktyvumo ir norint užtikrinti kokybišką pasiregimą programos įgyvendinimui savivaldybėje, buvo nuspręsta formuoti du programos srautus: pradžioje startavo stipriau pasiruošusios savivaldybės, o antrajam srautui buvo duota šiek tiek daugiau laiko patobulinti savo planus su papildomomis konsultacijomis, TŪM ekspertų pagalba. Pirmajame sraute dalyvauja 22 savivaldybės, 8 iš jų rengė bendrus planus, antrajame sraute – 36 savivaldybės, 6 iš jų rengė bendrus planus, tad iš viso yra parengta ir patvirtinta 51 pažangos planas.

Projekto biudžetas – 210 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo lėšų ir ne daugiau kaip 44,1 mln. eurų iš valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti. Konkreti parama savivaldybei priklauso nuo mokinių skaičiaus savivaldybėje ir jos pažangos plano vertės: ji svyruoja nuo 500 tūkst. Eur iki 43 mln. Eur per visą projekto laikotarpį iki 2026-ųjų. Iš viso pirmojo srauto savivaldybių pažangos planams įgyvendinti skirta 109 592 639,90 Eur, antrojo srauto planams planuojama skirti 99 500 000 Eur + PVM.

Pagrindinis šios programos tikslas yra sumažinti mokinių pasiekimų ir ugdymo(si) kokybės skirtumus tarp skirtingų mokyklų savivaldybėse ir skirtingų savivaldybių. To siekiama investuojant į veiklas, kurios gali padėti švietimo bendruomenei įgyvendinti atnaujintų ugdymo programų turinį, sustiprinti žinias ir įgūdžius, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, stiprinant vadovų ir mokytojų lyderystės kompetencijas, skiriant papildomą dėmesį kultūriniam ir STEAM ugdymui mokyklose. Visa tai yra daroma vadovaujantis savivaldybės mokyklų tinklaveikos principu – skatinant dalintis ir bendradarbiauti, o ne konkuruoti tarpusavyje.