x
  • Pradžia
  • Universalaus dizaino mokymuisi gairės

Universalaus dizaino mokymuisi gairės

2023 balandžio 12 d.

Dalinamės švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ įtraukiojo ugdymo eksperčių ir kitų praktik(i)ų bei akademik(i)ų sudarytu leidiniu „Universalaus dizaino mokymuisi gairės”. Universalus dizainas mokymuisi (toliau tekste – UDM) yra viena iš įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo prieigų, kuri orientuota į visų besimokančiųjų poreikių užtikrinimą. Universalaus dizaino mokymuisi gairės yra skirtos mokyklų vystymui įgyvendinant įtraukųjį ugdymą ir sudarant sąlygas visų mokinių sėkmingam mokymuisi. Leidinyje apžvelgiama, kaip formuoti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų (-čių) ir vadov(i)ų UDM prieigos taikymo švietime kompetencijas. Tekste pateikiama konkrečių pavyzdžių iš ugdymo(si) proceso, būdų barjerams panaikinti, praktinių klausimų įsivertinimui ir refleksijai.