Kaip sužinoti daugiau?

Dokumentai

2022-07-04

„Tūkstantmečio mokyklų" programos priežiūros komiteto posėdžio protokolas

2022-01-31

Pilnas pažangos priemonės aprašas

Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašas su priedais – priemonės pagrindimo aprašas, finansavimo sąlygų aprašas, reikalavimai projekto atitikčiai horizontaliajam principui “Nedarome reikšmingos žalos” įvertinti, stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės, pažangos priemonės aprašas

2022-01-31

Finansavimo sąlygų aprašas

2022-01-31

Oficialūs "Tūkstantmečio mokyklos" programos logotipai