Kaip sužinoti daugiau?

Dokumentai

2022-11-30

Patvirtintas „Tūkstantmečio mokyklų" programos finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

“Tūkstantmečio mokyklų” programos aprašo pakeitimas

Pilną projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti dokumento priede

2022-04-22

Savivaldybės švietimo pažangos plano forma

2022-01-31

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa

2022-01-31

Pilnas pažangos priemonės aprašas

Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašas su priedais – priemonės pagrindimo aprašas, finansavimo sąlygų aprašas, reikalavimai projekto atitikčiai horizontaliajam principui “Nedarome reikšmingos žalos” įvertinti, stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės, pažangos priemonės aprašas

2022-01-31

Oficialūs "Tūkstantmečio mokyklos" programos logotipai